Moja zóna
Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava
Špitálska 61, 811 08 Bratislava
00167797
2020325252
SK2020325252
2 zamestnanci
15.03.1951
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,12
0,36
41,4 %
3,44 tis. €
185,7 %
2021/2020
46,1 tis. €
-12,8 %
2021/2020
0,07
164,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

8,62
0,59
0,05
0,53

Zisk pred zdanením Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Štatutári Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Spoločníci Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Predmety podnikania Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Kataster Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Skrátené výkazy Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava