Moja zóna
Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava
Špitálska 61, 811 08 Bratislava
00167797
2020325252
SK2020325252
2 zamestnanci
15.03.1951
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,05
0,27
44,3 %
1,2 tis. €
-55,3 %
2020/2019
52,8 tis. €
-6,9 %
2020/2019
0,03
-55,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Tržby Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €

7,6
0,56
0
0,27

Zisk pred zdanením Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDA Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Štatutári Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Spoločníci Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Predmety podnikania Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Kataster Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Skrátené výkazy Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava