Prehľad o organizácii
Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava
Landererova 6, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00167797
2020325252
SK2020325252
2 zamestnanci
15.03.1951
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,08
0,5
37,4 %
2,47 tis. €
-28,2 %
2022/2021
56,4 tis. €
22,4 %
2022/2021
0,05
-29,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
9,36
0,63
0,04
0,67

Zisk pred zdanením Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Predstavenstvo Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Predmet činnosti Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Kataster Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava


Skrátené výkazy Družstvo holičov a kaderníkov, Bratislava