Prehľad o organizácii
SLUŽBA družstvo
Okružná 3239, 900 01 Modra
00167801
2020295453
Nemá
nezistený
01.04.1990
02.06.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLUŽBA družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLUŽBA družstvo


Podpredseda SLUŽBA družstvo


Predstavenstvo SLUŽBA družstvo


Predmet činnosti SLUŽBA družstvo


Kataster SLUŽBA družstvo


Skrátené výkazy SLUŽBA družstvo