Prehľad o organizácii
SLUŽBA NITRA, s.r.o.
Pražská 33, 949 01 Nitra
00167819
2020412570
SK2020412570
200-249 zamestnancov
17.12.1955
Výr.elektr.motor.prístr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
-0,2
0,04
58 %
-1,05 mil. €
-5 885 %
2022/2021
20,6 mil. €
-0,9 %
2022/2021
-0,09
-6 110,4 %
2022/2021
N/A
1,26 mil. €

Zisk SLUŽBA NITRA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby SLUŽBA NITRA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
26 mil. €
24 mil. €
22 mil. €
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
transparex.sk
8,31
0,42
0,15
1,1

Zisk pred zdanením SLUŽBA NITRA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

EBITDA SLUŽBA NITRA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Konateľ SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Predstavenstvo SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Štatutárny orgán SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Člen dozorného orgánu SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Prokurista SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Predmet činnosti SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Kataster SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Skrátené výkazy SLUŽBA NITRA, s.r.o.