Moja zóna
SLUŽBA NITRA, s.r.o.
Pražská 33, 949 01 Nitra
00167819
2020412570
SK2020412570
150-199 zamestnancov
17.12.1955
Výr.elektr.motor.prístr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,05
51,3 %
-17,5 tis. €
-105,1 %
2021/2020
20,8 mil. €
6,3 %
2021/2020
-0
-105,3 %
2021/2020
N/A
1,26 mil. €

Zisk SLUŽBA NITRA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby SLUŽBA NITRA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
26 mil. €
24 mil. €
22 mil. €
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €
transparex.sk

9,99
0,49
0,1
1,21

Zisk pred zdanením SLUŽBA NITRA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SLUŽBA NITRA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Konateľ SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Predstavenstvo SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Štatutárny orgán SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Člen dozorného orgánu SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Prokurista SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Predmet činnosti SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Kataster SLUŽBA NITRA, s.r.o.


Skrátené výkazy SLUŽBA NITRA, s.r.o.