Prehľad o organizácii
NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice
00167886
2020404232
SK2020404232
20-24 zamestnancov
28.02.1951
Výroba farieb,lakov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,06
7,71
3,8 %
377 tis. €
-13,1 %
2022/2021
2,44 mil. €
7,4 %
2022/2021
0,06
-11 %
2022/2021
45,5 tis. €
N/A

Zisk NOVOCHEMA, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Tržby NOVOCHEMA, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,7 mil. €
2,6 mil. €
2,5 mil. €
2,4 mil. €
2,3 mil. €
2,2 mil. €
transparex.sk
65,66
0,96
0,03
31,42

Zisk pred zdanením NOVOCHEMA, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA NOVOCHEMA, družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NOVOCHEMA, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOVOCHEMA, družstvo


Predstavenstvo NOVOCHEMA, družstvo


Štatutárny orgán NOVOCHEMA, družstvo


Člen dozorného orgánu NOVOCHEMA, družstvo


Prokurista NOVOCHEMA, družstvo


Predmet činnosti NOVOCHEMA, družstvo


Kataster NOVOCHEMA, družstvo


Skrátené výkazy NOVOCHEMA, družstvo