Moja zóna
NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice
00167886
2020404232
SK2020404232
20-24 zamestnancov
28.02.1951
Výroba farieb,lakov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,09
0,54
5,1 %
453 tis. €
65,7 %
2020/2019
2,42 mil. €
8,1 %
2020/2019
0,08
49,7 %
2020/2019
44,2 tis. €
130,9 %
2020/2019
N/A

Zisk NOVOCHEMA, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €

Tržby NOVOCHEMA, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €

21,01
0,95
0,04
21,13

Zisk pred zdanením NOVOCHEMA, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €

EBITDA NOVOCHEMA, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

Koneční uživatelia výhod NOVOCHEMA, družstvo


Štatutári NOVOCHEMA, družstvo


Spoločníci NOVOCHEMA, družstvo


Predmety podnikania NOVOCHEMA, družstvo


Kataster NOVOCHEMA, družstvo


Skrátené výkazy NOVOCHEMA, družstvo