Moja zóna
NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice
00167886
2020404232
SK2020404232
20-24 zamestnancov
28.02.1951
Výroba farieb,lakov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,08
0,13
9,6 %
434 tis. €
-4,1 %
2021/2020
2,27 mil. €
-6 %
2021/2020
0,07
-15,6 %
2021/2020
44,2 tis. €
130,9 %
2020/2019
N/A

Zisk NOVOCHEMA, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Tržby NOVOCHEMA, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,5 mil. €
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

22,76
0,9
0,06
10,62

Zisk pred zdanením NOVOCHEMA, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

EBITDA NOVOCHEMA, družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NOVOCHEMA, družstvo


Štatutári NOVOCHEMA, družstvo


Spoločníci NOVOCHEMA, družstvo


Predmety podnikania NOVOCHEMA, družstvo


Kataster NOVOCHEMA, družstvo


Skrátené výkazy NOVOCHEMA, družstvo