Moja zóna
NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná
913 24 Svinná
00167894
2020470133
SK2020470133
10-19 zamestnancov
09.09.1951
Výroba netkaného textilu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
6,91
8,7 %
-4,61 tis. €
-134,4 %
2021/2020
282 tis. €
18,3 %
2021/2020
-0,01
-136,4 %
2021/2020
1,9 tis. €
N/A

Zisk NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

15,73
0,91
0,01
7,52

Zisk pred zdanením NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


Štatutári NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


Spoločníci NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


Predmety podnikania NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


Kataster NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


Skrátené výkazy NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná