Prehľad o organizácii
NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná
913 24 Svinná
00167894
2020470133
SK2020470133
10-19 zamestnancov
09.09.1951
Výroba netkaného textilu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,14
-0,15
5,99
9 %
-52,2 tis. €
-1 034,6 %
2022/2021
269 tis. €
-4,5 %
2022/2021
-0,14
-1 202 %
2022/2021
1,9 tis. €
N/A

Zisk NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
13,65
0,91
0,03
6,53

Zisk pred zdanením NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


Predstavenstvo NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


Predmet činnosti NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


Kataster NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná


Skrátené výkazy NITRATEX, výrobné družstvo tkáčske, Svinná