Prehľad o organizácii
Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii
Jančova 15, 811 02 Bratislava
00167932
Nemá
06.09.1968
21.10.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii


Likvidátor Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii


Predstavenstvo Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii


Predmet činnosti Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii


Kataster Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii