Moja zóna
Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii
Jančova 15, 811 02 Bratislava
00167932
Nemá
06.09.1968
21.10.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii


Štatutári Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii


Spoločníci Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii


Predmety podnikania Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii


Kataster Drustav, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy v likvidácii