Moja zóna
Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo
Dolná 138, 900 01 Modra
00167975
2020360155
SK2020360155
10-19 zamestnancov
20.12.1968
Výr.dom.keram.predm.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,68
2,11
0,19
132 %
-74,4 tis. €
-34,4 %
2021/2020
201 tis. €
50,8 %
2021/2020
-0,68
-105,5 %
2021/2020
10,7 tis. €
-81,9 %
2021/2020
N/A

Zisk Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

-1,06
-0,32
0,7
0,74

Zisk pred zdanením Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


Štatutári Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


Spoločníci Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


Predmety podnikania Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


Kataster Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


Skrátené výkazy Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo