Prehľad o organizácii
Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo
Dolná 138, 900 01 Modra
00167975
2020360155
SK2020360155
10-19 zamestnancov
20.12.1968
Výr.dom.keram.predm.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
1,41
0,15
91,9 %
25,3 tis. €
134 %
2022/2021
254 tis. €
26,4 %
2022/2021
0,11
116,8 %
2022/2021
12,8 tis. €
54 %
2022/2021
N/A

Zisk Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
0,54
0,08
0,54
2,28

Zisk pred zdanením Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


Predstavenstvo Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


Predmet činnosti Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


Kataster Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo


Skrátené výkazy Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo