Prehľad o organizácii
MLAĎ, výrobné družstvo, Handlová - v likvidácii
Lipová 8, 972 51 Handlová
00168076
Nemá
16.10.1956
17.09.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MLAĎ, výrobné družstvo, Handlová - v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MLAĎ, výrobné družstvo, Handlová - v likvidácii


Likvidátor MLAĎ, výrobné družstvo, Handlová - v likvidácii


Predstavenstvo MLAĎ, výrobné družstvo, Handlová - v likvidácii


Predmet činnosti MLAĎ, výrobné družstvo, Handlová - v likvidácii


Kataster MLAĎ, výrobné družstvo, Handlová - v likvidácii