Prehľad o organizácii
R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"
Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota
00168084
2020470221
Nemá
nezistený
07.08.1957
28.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
1,09 mil. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


Likvidátor R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


Predstavenstvo R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


Člen dozorného orgánu R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


Prokurista R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


Správca konkurznej podstaty R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


Predmet činnosti R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


Kataster R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"


Skrátené výkazy R I M A V A N , chemické výrobné družstvo invalidov "v likvidácii"