Moja zóna
L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"
Bystrická 45, 034 01 Ružomberok
00168181
2020430357
Nemá
nezistený
27.01.1949
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
694,6 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


2020
transparex.sk

Tržby L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


2020
transparex.sk

n/a
-5,95
n/a
0,16

Zisk pred zdanením L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


2020
transparex.sk

EBITDA L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


2020
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Štatutári L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Spoločníci L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Predmety podnikania L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Kataster L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Skrátené výkazy L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"