Prehľad o organizácii
L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"
Bystrická 45, 034 01 Ružomberok
00168181
2020430357
Nemá
nezistený
27.01.1949
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
694,6 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-5,95
n/a
0,16

Zisk pred zdanením L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Likvidátor L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Predstavenstvo L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Predmet činnosti L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Kataster L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"


Skrátené výkazy L I P T O N A , výrobné družstvo Ružomberok "v likvidácii"