Prehľad o organizácii
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
980 12 Hrnčiarske Zalužany
00168203
2020470210
SK2020470210
25-49 zamestnancov
30.06.1950
Výroba keramického riadu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,09
0,12
31,1 %
-42,5 tis. €
-235,6 %
2022/2021
765 tis. €
22 %
2022/2021
-0,06
-248,2 %
2022/2021
N/A
161 tis. €

Zisk Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
209,09
0,69
0,13
1,85

Zisk pred zdanením Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Predstavenstvo Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Člen dozorného orgánu Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Predmet činnosti Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Kataster Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Skrátené výkazy Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany