Moja zóna
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
980 12 Hrnčiarske Zalužany
00168203
2020470210
SK2020470210
25-49 zamestnancov
30.06.1950
Výroba keramického riadu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,06
0,78
29,3 %
31,3 tis. €
-61,8 %
2021/2020
627 tis. €
10,3 %
2021/2020
0,04
-62,4 %
2021/2020
N/A
161 tis. €

Zisk Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
650 tis. €
600 tis. €
550 tis. €
500 tis. €
450 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

224,34
0,71
0,11
2,03

Zisk pred zdanením Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Štatutári Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Spoločníci Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Predmety podnikania Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Kataster Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany


Skrátené výkazy Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany