Prehľad o organizácii
Novohradská textilka, výrobné družstvo
984 01 Lučenec
00168211
Nemá
30.12.1946
20.05.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Novohradská textilka, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Novohradská textilka, výrobné družstvo


Predstavenstvo Novohradská textilka, výrobné družstvo


Predmet činnosti Novohradská textilka, výrobné družstvo


Kataster Novohradská textilka, výrobné družstvo