Prehľad o organizácii
Ľudová tvorba, textilné výrobné družstvo, v likvidácii
013 62 Veľké Rovné
00168220
Nemá
24.11.1952
16.08.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Ľudová tvorba, textilné výrobné družstvo, v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ľudová tvorba, textilné výrobné družstvo, v likvidácii


Likvidátor Ľudová tvorba, textilné výrobné družstvo, v likvidácii


Predstavenstvo Ľudová tvorba, textilné výrobné družstvo, v likvidácii


Člen dozorného orgánu Ľudová tvorba, textilné výrobné družstvo, v likvidácii


Predmet činnosti Ľudová tvorba, textilné výrobné družstvo, v likvidácii


Kataster Ľudová tvorba, textilné výrobné družstvo, v likvidácii