Moja zóna
VZOR výrobné družstvo
Požiarnická 2/1354, 962 12 Detva
00168238
2020474753
SK2020474753
50-99 zamestnancov
16.12.1952
Výroba pracovných odevov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,16
-0,85
0,34
81,1 %
-61,2 tis. €
-113,8 %
2021/2020
1,59 mil. €
3 %
2021/2020
-0,16
-120 %
2021/2020
16,7 tis. €
75,3 %
2020/2019
N/A

Zisk VZOR výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby VZOR výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

6,05
0,19
0,06
1,49

Zisk pred zdanením VZOR výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA VZOR výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VZOR výrobné družstvo


Štatutári VZOR výrobné družstvo


Spoločníci VZOR výrobné družstvo


Predmety podnikania VZOR výrobné družstvo


Kataster VZOR výrobné družstvo


Skrátené výkazy VZOR výrobné družstvo