Prehľad o organizácii
VZOR výrobné družstvo
Požiarnická 2/1354, 962 12 Detva
00168238
2020474753
SK2020474753
50-99 zamestnancov
16.12.1952
Výroba pracovných odevov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,12
-1,04
0,12
88,7 %
-36,6 tis. €
40,3 %
2022/2021
1,69 mil. €
6,2 %
2022/2021
-0,12
26,8 %
2022/2021
16,7 tis. €
75,3 %
2020/2019
N/A

Zisk VZOR výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby VZOR výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
3,04
0,11
0,06
0,99

Zisk pred zdanením VZOR výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA VZOR výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VZOR výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VZOR výrobné družstvo


Predseda VZOR výrobné družstvo


Predstavenstvo VZOR výrobné družstvo


Člen dozorného orgánu VZOR výrobné družstvo


Predmet činnosti VZOR výrobné družstvo


Kataster VZOR výrobné družstvo


Skrátené výkazy VZOR výrobné družstvo