Prehľad o organizácii
Ponitran, výrobné družstvo Oslany - v likvidácii
SNP 266, 972 47 Oslany
00168271
2021143608
Nemá
nezistený
25.04.1941
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Ponitran, výrobné družstvo Oslany - v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ponitran, výrobné družstvo Oslany - v likvidácii


Likvidátor Ponitran, výrobné družstvo Oslany - v likvidácii


Predstavenstvo Ponitran, výrobné družstvo Oslany - v likvidácii


Predmet činnosti Ponitran, výrobné družstvo Oslany - v likvidácii


Kataster Ponitran, výrobné družstvo Oslany - v likvidácii


Skrátené výkazy Ponitran, výrobné družstvo Oslany - v likvidácii