Prehľad o organizácii
RAJČANKA - Výrobné družstvo
015 33 Rajec nad Rajčankou
00168289
Nemá
08.11.1949
29.10.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod RAJČANKA - Výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RAJČANKA - Výrobné družstvo


Predstavenstvo RAJČANKA - Výrobné družstvo


Predmet činnosti RAJČANKA - Výrobné družstvo


Kataster RAJČANKA - Výrobné družstvo