Moja zóna
Okrasa, výrobné družstvo
A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca
00168297
2020421183
SK2020421183
50-99 zamestnancov
13.06.1954
Ost.výroba i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,15
2,06
29,6 %
74,7 tis. €
-29,3 %
2021/2020
1,13 mil. €
4,7 %
2021/2020
0,11
-35,6 %
2021/2020
7,32 tis. €
N/A

Zisk Okrasa, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Okrasa, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,4 mil. €
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

8,66
0,7
0,02
2,68

Zisk pred zdanením Okrasa, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Okrasa, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Okrasa, výrobné družstvo


Štatutári Okrasa, výrobné družstvo


Spoločníci Okrasa, výrobné družstvo


Predmety podnikania Okrasa, výrobné družstvo


Kataster Okrasa, výrobné družstvo


Skrátené výkazy Okrasa, výrobné družstvo