Prehľad o organizácii
Okrasa, výrobné družstvo
A. Hlinku 2247, 022 01 Čadca
00168297
2020421183
SK2020421183
50-99 zamestnancov
13.06.1954
Ost.výroba i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,04
2,16
27 %
22,5 tis. €
-69,8 %
2022/2021
1,35 mil. €
19,5 %
2022/2021
0,03
-69,8 %
2022/2021
7,32 tis. €
N/A

Zisk Okrasa, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Okrasa, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 mil. €
1,3 mil. €
1,2 mil. €
1,1 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
9,07
0,73
0,03
2,93

Zisk pred zdanením Okrasa, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Okrasa, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Okrasa, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okrasa, výrobné družstvo


Predstavenstvo Okrasa, výrobné družstvo


Člen dozorného orgánu Okrasa, výrobné družstvo


Predmet činnosti Okrasa, výrobné družstvo


Kataster Okrasa, výrobné družstvo


Skrátené výkazy Okrasa, výrobné družstvo