Moja zóna
KVETA, výrobné družstvo invalidov
968 01 Nová Baňa
00168301
2020478438
Nemá
nezistený
17.12.1952
29.04.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KVETA, výrobné družstvo invalidov


Štatutári KVETA, výrobné družstvo invalidov


Spoločníci KVETA, výrobné družstvo invalidov


Predmety podnikania KVETA, výrobné družstvo invalidov


Kataster KVETA, výrobné družstvo invalidov


Skrátené výkazy KVETA, výrobné družstvo invalidov