Moja zóna
ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš
Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš
00168319
2020428784
Nemá
nezistený
25.03.1992
Výst.neobytných budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
633 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš


2015
2016
2017
2018
2019
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš


2015
2016
2017
2018
2019
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš


2015
2016
2017
2018
2019
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš


2015
2016
2017
2018
2019
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš


Štatutári ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš


Spoločníci ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš


Predmety podnikania ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš


Kataster ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš


Skrátené výkazy ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš