Prehľad o organizácii
ROZKVET, výrobné družstvo
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
00168335
2020451532
SK2020451532
10-19 zamestnancov
10.04.1956
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
5,83
6 %
35,7 tis. €
42 %
2022/2021
448 tis. €
16,9 %
2022/2021
0,02
42 %
2022/2021
4,01 tis. €
N/A

Zisk ROZKVET, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby ROZKVET, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
480 tis. €
460 tis. €
440 tis. €
420 tis. €
400 tis. €
380 tis. €
360 tis. €
transparex.sk
41,59
0,94
0,31
8,36

Zisk pred zdanením ROZKVET, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA ROZKVET, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ROZKVET, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROZKVET, výrobné družstvo


Predstavenstvo ROZKVET, výrobné družstvo


Člen dozorného orgánu ROZKVET, výrobné družstvo


Predmet činnosti ROZKVET, výrobné družstvo


Kataster ROZKVET, výrobné družstvo


Skrátené výkazy ROZKVET, výrobné družstvo