Moja zóna
ROZKVET, výrobné družstvo
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
00168335
2020451532
SK2020451532
10-19 zamestnancov
10.04.1956
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
8,6
3,7 %
25,1 tis. €
-80,2 %
2021/2020
384 tis. €
1,9 %
2021/2020
0,01
-79,4 %
2021/2020
4,01 tis. €
N/A

Zisk ROZKVET, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby ROZKVET, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
480 tis. €
460 tis. €
440 tis. €
420 tis. €
400 tis. €
380 tis. €
360 tis. €
transparex.sk

42,62
0,96
0,33
14,38

Zisk pred zdanením ROZKVET, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA ROZKVET, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ROZKVET, výrobné družstvo


Predstavenstvo ROZKVET, výrobné družstvo


Člen dozorného orgánu ROZKVET, výrobné družstvo


Predmet činnosti ROZKVET, výrobné družstvo


Kataster ROZKVET, výrobné družstvo


Skrátené výkazy ROZKVET, výrobné družstvo