Prehľad o organizácii
GEMER, výrobné družstvo invalidov
049 64 Sirk
00168408
Nemá
01.10.1954
03.08.1999
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GEMER, výrobné družstvo invalidov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GEMER, výrobné družstvo invalidov


Predstaventvo GEMER, výrobné družstvo invalidov


Predmet činnosti GEMER, výrobné družstvo invalidov


Kataster GEMER, výrobné družstvo invalidov