Moja zóna
SNAHA, výrobné družstvo v konkurze
Dukelská 34, 085 31 Bardejov
00168432
2020508402
Nemá
nezistený
27.05.1952
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SNAHA, výrobné družstvo v konkurze


Štatutári SNAHA, výrobné družstvo v konkurze


Spoločníci SNAHA, výrobné družstvo v konkurze


Predmety podnikania SNAHA, výrobné družstvo v konkurze


Kataster SNAHA, výrobné družstvo v konkurze


Skrátené výkazy SNAHA, výrobné družstvo v konkurze