Moja zóna
Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice
Barčianska 68, Košice
00168475
2020494465
SK2020494465
20-24 zamestnancov
24.03.1954
Výroba ost.vrch.ošatenia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,24
6,23
0,85
103,9 %
-38,5 tis. €
-157,1 %
2021/2020
312 tis. €
6,4 %
2021/2020
-0,24
-169,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk

-2,57
-0,04
0,08
1,23

Zisk pred zdanením Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


Štatutári Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


Spoločníci Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


Predmety podnikania Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


Kataster Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


Skrátené výkazy Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice