Prehľad o organizácii
Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice
Barčianska 68, Košice
00168475
2020494465
SK2020494465
20-24 zamestnancov
24.03.1954
Výroba ost.vrch.ošatenia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,34
0,97
106,2 %
-3,24 tis. €
91,6 %
2022/2021
357 tis. €
14,5 %
2022/2021
-0,02
91,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
-3,91
-0,06
0,06
1,11

Zisk pred zdanením Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


Predstavenstvo Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


Predmet činnosti Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


Kataster Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice


Skrátené výkazy Módna tvorba, výrobné družstvo, Košice