Prehľad o organizácii
VZORODEV Prešov, výrobné družstvo
Levočská 2, 080 01 Prešov
00168491
2020521844
SK2020521844
10-19 zamestnancov
21.05.1951
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,01
0,64
18,8 %
-3,48 tis. €
-592,8 %
2022/2021
268 tis. €
41 %
2022/2021
-0,01
-605,4 %
2022/2021
349 €
N/A

Zisk VZORODEV Prešov, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby VZORODEV Prešov, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
0,8
0,81
0,35
1,37

Zisk pred zdanením VZORODEV Prešov, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA VZORODEV Prešov, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VZORODEV Prešov, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VZORODEV Prešov, výrobné družstvo


Predstavenstvo VZORODEV Prešov, výrobné družstvo


Člen dozorného orgánu VZORODEV Prešov, výrobné družstvo


Predmet činnosti VZORODEV Prešov, výrobné družstvo


Kataster VZORODEV Prešov, výrobné družstvo


Skrátené výkazy VZORODEV Prešov, výrobné družstvo