Prehľad o organizácii
Športvýroba, výrobné družstvo
Bardejov
00168513
Nemá
21.04.1954
08.08.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Športvýroba, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Športvýroba, výrobné družstvo


Predstavenstvo Športvýroba, výrobné družstvo


Predmet činnosti Športvýroba, výrobné družstvo


Kataster Športvýroba, výrobné družstvo