Prehľad o organizácii
PODTATRAN, výrobné družstvo Poprad
1. mája 19/220, 058 13 Poprad
00168521
2020517653
Nemá
nezistený
03.03.1952
31.12.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PODTATRAN, výrobné družstvo Poprad


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PODTATRAN, výrobné družstvo Poprad


Predstavenstvo PODTATRAN, výrobné družstvo Poprad


Člen dozorného orgánu PODTATRAN, výrobné družstvo Poprad


Správca konkurznej podstaty PODTATRAN, výrobné družstvo Poprad


Predmet činnosti PODTATRAN, výrobné družstvo Poprad


Kataster PODTATRAN, výrobné družstvo Poprad


Skrátené výkazy PODTATRAN, výrobné družstvo Poprad