Prehľad o organizácii
Stavba, výrobné družstvo Košice
Pod Furčou č. 9, Košice
00168530
2020484334
Nemá
nezistený
25.01.1954
07.12.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stavba, výrobné družstvo Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stavba, výrobné družstvo Košice


Predstavenstvo Stavba, výrobné družstvo Košice


Správca konkurznej podstaty Stavba, výrobné družstvo Košice


Predmet činnosti Stavba, výrobné družstvo Košice


Kataster Stavba, výrobné družstvo Košice


Skrátené výkazy Stavba, výrobné družstvo Košice