Prehľad o organizácii
STAVBA, výrobné družstvo Levoča
Pri podkove 7, 054 01 Levoča
00168548
2020504992
Nemá
nezistený
06.05.1954
30.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STAVBA, výrobné družstvo Levoča


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVBA, výrobné družstvo Levoča


Predstavenstvo STAVBA, výrobné družstvo Levoča


Člen dozorného orgánu STAVBA, výrobné družstvo Levoča


Správca konkurznej podstaty STAVBA, výrobné družstvo Levoča


Predmet činnosti STAVBA, výrobné družstvo Levoča


Kataster STAVBA, výrobné družstvo Levoča


Skrátené výkazy STAVBA, výrobné družstvo Levoča