Prehľad o organizácii
ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce
Priemyselná ul. č. 1, 071 01 Michalovce
00168556
2020747762
Nemá
nezistený
21.04.1954
01.04.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


Predstavenstvo ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


Štatutárny orgán ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


Správca konkurznej podstaty ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


Predmet činnosti ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


Kataster ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce


Skrátené výkazy ROBSTAV výrobné družstvo, Michalovce