Prehľad o organizácii
Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade
Hraničná 13, 058 31 Poprad
00168564
2020657001
Nemá
nezistený
07.05.1954
09.04.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade


Predstavenstvo Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade


Štatutárny orgán Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade


Predmet činnosti Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade


Kataster Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade


Skrátené výkazy Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade