Prehľad o organizácii
STAVBA, výrobné družstvo Prešov
Kpt. Nálepku 5, 080 01 Prešov
00168572
Nemá
09.08.1956
01.04.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STAVBA, výrobné družstvo Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVBA, výrobné družstvo Prešov


Predstavenstvo STAVBA, výrobné družstvo Prešov


Predmet činnosti STAVBA, výrobné družstvo Prešov


Kataster STAVBA, výrobné družstvo Prešov