Prehľad o organizácii
ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov
082 66 Gregorovce
00168602
2020521569
SK2020521569
25-49 zamestnancov
04.02.1969
Výroba ost.plast.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,25
0,34
1,45
27,3 %
305 tis. €
173,9 %
2022/2021
1,68 mil. €
6,2 %
2022/2021
0,25
83,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,7 mil. €
1,6 mil. €
1,5 mil. €
1,4 mil. €
1,3 mil. €
transparex.sk
169
0,73
0,04
4,18

Zisk pred zdanením ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov


Predstavenstvo ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov


Člen dozorného orgánu ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov


Predmet činnosti ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov


Kataster ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov


Skrátené výkazy ELEKTROPLAST, výrobné družstvo Prešov