Prehľad o organizácii
COOP PRODUKT SLOVENSKO
Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava - mestská časť Ružinov
00168637
2020476777
SK2020476777
5-9 zamestnancov
26.03.1992
Čin.podnikateľ,zam.org.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
901 tis. €
-36,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod COOP PRODUKT SLOVENSKO


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP PRODUKT SLOVENSKO


Iný štatutárny orgán COOP PRODUKT SLOVENSKO


Zakladateľ COOP PRODUKT SLOVENSKO


Predmet činnosti COOP PRODUKT SLOVENSKO


Kataster COOP PRODUKT SLOVENSKO


Skrátené výkazy COOP PRODUKT SLOVENSKO