Prehľad o organizácii
TATRA ESTATE a.s.
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
00168653
2020313119
SK2020313119
5-9 zamestnancov
14.12.1992
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,03
0,83
31,7 %
-177 tis. €
-192,3 %
2022/2021
360 tis. €
-7,3 %
2022/2021
-0,02
-193,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TATRA ESTATE a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby TATRA ESTATE a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
380 tis. €
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
transparex.sk
2,75
0,68
0,05
1,15

Zisk pred zdanením TATRA ESTATE a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA TATRA ESTATE a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TATRA ESTATE a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRA ESTATE a.s.


Predstavenstvo TATRA ESTATE a.s.


Člen dozorného orgánu TATRA ESTATE a.s.


Jediný akcionár a.s. TATRA ESTATE a.s.


Predmet činnosti TATRA ESTATE a.s.


Kataster TATRA ESTATE a.s.


Skrátené výkazy TATRA ESTATE a.s.