Prehľad o organizácii
Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciováspoločnosť, Zvolen "v likvidácii"
960 01 Zvolen
00168661
Nemá
01.01.1991
19.12.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciováspoločnosť, Zvolen "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciováspoločnosť, Zvolen "v likvidácii"


Predstaventvo Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciováspoločnosť, Zvolen "v likvidácii"


Likvidátor Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciováspoločnosť, Zvolen "v likvidácii"


Člen dozorného orgánu Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciováspoločnosť, Zvolen "v likvidácii"


Prokurista Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciováspoločnosť, Zvolen "v likvidácii"


Predmet činnosti Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciováspoločnosť, Zvolen "v likvidácii"


Kataster Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciováspoločnosť, Zvolen "v likvidácii"