Prehľad o organizácii
OPTIMA, družstevný podnik
Marxova 7, 949 01 Nitra
00168777
Nemá
02.01.1969
08.02.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod OPTIMA, družstevný podnik


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OPTIMA, družstevný podnik


Predstaventvo OPTIMA, družstevný podnik


Predmet činnosti OPTIMA, družstevný podnik


Kataster OPTIMA, družstevný podnik