Prehľad o organizácii
Družstevný propagačný podnik PROPAX
Železničiarska 8, 949 01 Nitra
00168785
Nemá
01.01.1991
08.02.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Družstevný propagačný podnik PROPAX


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Družstevný propagačný podnik PROPAX


Štatutárny orgán Družstevný propagačný podnik PROPAX


Predmet činnosti Družstevný propagačný podnik PROPAX


Kataster Družstevný propagačný podnik PROPAX