Prehľad o organizácii
OPTIMAL - družstevný podnik, Prešov
Budovateľská 55, Prešov
00168807
Nemá
08.01.1991
29.10.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod OPTIMAL - družstevný podnik, Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OPTIMAL - družstevný podnik, Prešov


Predmet činnosti OPTIMAL - družstevný podnik, Prešov


Kataster OPTIMAL - družstevný podnik, Prešov