Prehľad o organizácii
COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo
Hálkova 1, 830 08 Bratislava
00168823
2020371639
SK2020371639
25-49 zamestnancov
28.03.1957
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
2,14
4,2 %
74,6 tis. €
-35,9 %
2022/2021
1,74 mil. €
15,5 %
2022/2021
0,01
-36,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,9 mil. €
1,8 mil. €
1,7 mil. €
1,6 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk
12,77
0,96
0,21
13,07

Zisk pred zdanením COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Bratislava - vidiek, spotrebné družstvo