Prehľad o organizácii
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo
Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda
00168831
2020365644
SK2020365644
250-499 zamestnancov
04.11.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
0,16
77,6 %
111 tis. €
-59,3 %
2022/2021
45,6 mil. €
-1,4 %
2022/2021
0,01
-59,6 %
2022/2021
15,7 tis. €
271 %
2021/2020
N/A

Zisk COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
47 mil. €
46 mil. €
45 mil. €
44 mil. €
43 mil. €
transparex.sk
4,46
0,22
0,01
0,58

Zisk pred zdanením COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo