Prehľad o organizácii
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo
Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta
00168840
2020372343
SK2020372343
500-999 zamestnancov
24.05.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,08
0,2
58,7 %
1,33 mil. €
46,3 %
2022/2021
106 mil. €
11,5 %
2022/2021
0,03
30,5 %
2022/2021
1,16 mil. €
-99,4 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 mil. €
100 mil. €
80 mil. €
60 mil. €
40 mil. €
20 mil. €
0 €
transparex.sk
2,42
0,41
0,01
0,65

Zisk pred zdanením COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo