Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii
Petöfiho 7, 945 01 Komárno
00168858
2021013093
Nemá
1 zamestnanec
23.09.1956
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
0,01
0,37
518,8 %
-17,3 tis. €
-123,3 %
2022/2021
N/A
-0,04
-125,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
-28,84
-4,19
n/a
0,37

Zisk pred zdanením Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii


Likvidátor Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii


Predstavenstvo Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii


Predmet činnosti Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii


Kataster Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii


Skrátené výkazy Jednota, spotrebné družstvo Komárno v likvidácii