Prehľad o organizácii
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
00168891
2020375863
SK2020375863
500-999 zamestnancov
20.10.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,08
0,07
61,5 %
671 tis. €
78 %
2022/2021
75 mil. €
11,7 %
2022/2021
0,03
55,4 %
2022/2021
24 tis. €
-90,6 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 mil. €
70 mil. €
60 mil. €
50 mil. €
40 mil. €
transparex.sk
2,6
0,39
0,01
0,44

Zisk pred zdanením COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo