Prehľad o organizácii
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
Mierové námestie 19, 912 50 Trenčín
00168912
2020382111
SK2020382111
5-9 zamestnancov
06.11.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,1
0,44
53,2 %
346 tis. €
-59,1 %
2022/2021
2,07 mil. €
1,5 %
2022/2021
0,04
-54,2 %
2022/2021
2,19 tis. €
N/A

Zisk COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 mil. €
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
transparex.sk
3,64
0,47
0,08
0,56

Zisk pred zdanením COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo