Prehľad o organizácii
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava
00168921
2020390174
SK2020390174
500-999 zamestnancov
16.08.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,1
0,15
53,3 %
1,39 mil. €
162,9 %
2022/2021
69,1 mil. €
10,5 %
2022/2021
0,05
152,8 %
2022/2021
89,9 tis. €
-18,6 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 mil. €
65 mil. €
60 mil. €
55 mil. €
50 mil. €
transparex.sk
2,14
0,47
0,01
0,52

Zisk pred zdanením COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo