Prehľad o organizácii
J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii
Námestie M.R.Štefánika 20/15, 977 51 Brezno
00168939
2021095736
Nemá
nezistený
22.03.1953
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


Likvidátor J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


Predstavenstvo J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


Prokurista J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


Predmet činnosti J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


Kataster J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii


Skrátené výkazy J e d n o t a , spotrebné družstvo Brezno, v dodatočnej likvidácii