Prehľad o organizácii
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Palárikova 87, 022 01 Čadca
00168947
2020421194
SK2020421194
1000-1999 zamestnancov
20.09.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,1
0,22
44,9 %
1,9 mil. €
76 %
2022/2021
124 mil. €
9,7 %
2022/2021
0,06
56 %
2022/2021
52,9 tis. €
-87,9 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 mil. €
120 mil. €
100 mil. €
80 mil. €
60 mil. €
transparex.sk
1,82
0,55
0,01
0,92

Zisk pred zdanením COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo