Prehľad o organizácii
J e d n o t a , spotrebné družstvo
Hatalova 100, 028 15 Trstená
00168955
2020565206
Nemá
nezistený
27.09.1953
11.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod J e d n o t a , spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie J e d n o t a , spotrebné družstvo


Predstavenstvo J e d n o t a , spotrebné družstvo


Predmet činnosti J e d n o t a , spotrebné družstvo


Kataster J e d n o t a , spotrebné družstvo


Skrátené výkazy J e d n o t a , spotrebné družstvo