Prehľad o organizácii
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo
ul. SNP 136, 039 17 Turčianske Teplice
00168980
2020435692
SK2020435692
250-499 zamestnancov
13.09.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,09
0,17
67,6 %
370 tis. €
50,4 %
2022/2021
45,4 mil. €
9,3 %
2022/2021
0,03
36,3 %
2022/2021
1 tis. €
N/A

Zisk COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 mil. €
45 mil. €
40 mil. €
35 mil. €
30 mil. €
transparex.sk
3,09
0,32
0,01
0,65

Zisk pred zdanením COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo


Kataster COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo