Prehľad o organizácii
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo
A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
00169005
2020466668
SK2020466668
500-999 zamestnancov
25.11.1956
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,13
0,19
38,4 %
2,07 mil. €
17,4 %
2022/2021
86,3 mil. €
10,9 %
2022/2021
0,08
7,9 %
2022/2021
96,7 tis. €
-76 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90 mil. €
80 mil. €
70 mil. €
60 mil. €
50 mil. €
transparex.sk
1,62
0,62
0,01
0,84

Zisk pred zdanením COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo